De Klazz Methode

De methode Klazz bestaat uit vier blokken. Elk blok start met een verhaal. De hoofdpersoon in al deze verhalen is Floris. Floris is erg onzeker. Tot hij, Tammie de toveruil, ontmoet. Steeds als Floris het even niet meer weet, helpt tammie hem een eindje op weg.

In alle verhalen komen aspecten aan bod, die in de lessen van dat blok uitgebreider worden behandeld. De verhalen maken mogelijk dat kinderen patronen kunnen herkennen in hun eigen leven, zonder dat ze dat rechtstreeks wordt verteld.

Blok 1 Waarnemen

In blok één wordt aandacht besteed aan het kijkgedrag en de lichaamshouding van het kind, de oog-/ lichaamscoördinatie. Dit is de basis voor zelfvertrouwen.

Met het kijkgedrag bedoelen we de manier waarop je de wereld in kijkt. Iemand die bijvoorbeeld naar beneden kijkt, beperkt zijn visuele wereld. Die persoon focust en ziet verder niets. Mensen die zo de wereld in kijken zijn een makkelijk ‘prooi’. Daarom ligt de nadruk in Klazz! op waarnemen. Waarnemen is een manier van kijken waarbij je alles ziet zonder op één ding specifiek te letten. Iemand die goed om zich heen kijkt, neemt visueel ruimte in. En iemand die visueel ruimte in neemt, straalt overtuigingskracht uit.

Blok 2 Zelfvertrouwen

In blok twee wordt aandacht besteed aan het individuele proces naar meer zelfvertrouwen. Met dit proces bedoelen we de relatie die ieder kind heeft met zichzelf. De kinderen leren dat dit proces bij hen zelf begint. De ander speelt hierin nog niet zo’n grote rol.

Er wordt aandacht besteed aan het verwoorden van wensen, aardig zijn voor jezelf en het sturen van de eigen gedachten.

Blok 3 Durf jezelf te zijn

In blok drie wordt de basis uit blok twee verstevigd. De invloed van de ander gaat een rol spelen. Kinderen weten vaak wel wat voor hen goed of slecht is. Maar de invloed van de ander kan zo’n grote rol spelen, dat kinderen toch over hun eigen grenzen heengaan.

Ze leren in dit blok bij zichzelf te blijven en met groepsdruk om te gaan. Zo wordt aandacht besteed aan het geven van een eigen mening, nee leren zeggen en het omgaan met kritiek.

Blok 4 Podiumbeest

In blok vier worden de kinderen voorbereid op de spreekbeurt. Situaties waarin kinderen in het middelpunt van de belangstelling staan, zijn spannend en worden makkelijk als bedreigend ervaren. Kinderen kijken voor in de klas in één keer anders naar hun klasgenoten dan in iedere andere situatie.

Een goede presentatie kunnen geven is iets waar kinderen in hun verdere leven veel profijt van hebben. Zo leren de kinderen te durven kijken, hun stem en hun handen te gebruiken, een ontspannen spreekhouding aan te nemen en resoluut te spreken.