Negatief zelfbeeld

Kinderen vormen al vroeg overtuigingen die bijdragen tot de vorm van een bepaald zelfbeeld. Kinderen krijgen veel meer kritiek dan complimenten, zo blijkt uit onderzoek. Deze kritiek gaat een eigen leven leiden en leidt tot overtuigingen als: “Ik ben lui”, “Ik ben egoïstisch”, “Ik ben lelijk”, “Ik ben dom” enzovoort.

Kritiek

Wanneer ouders, leraren of klasgenoten veelvuldig negatief kritisch zijn, neemt het kind het vanzelf over. Het zelfbeeld werkt door in alles wat het doet. Zo wordt het kind afhankelijk van complimenten. En krijgen ze dan complimenten dan komen deze niet binnen. Kritiek daarentegen komt vaak wel en des te harder aan.

Compensatiedrang

Bij sommige kinderen leidt een negatief zelfbeeld tot compensatiedrang. Ze zijn streng naar zichzelf. Anderen geven eraan toe, wat het zelfbeeld bevestigt en de overtuigingen legitimeert. Een negatief zelfbeeld is zeer hardnekkig. Er kan niet vroeg genoeg aan een positief zelfbeeld worden gewerkt.

Oplossing

De Klazz Methode leert kinderen aardig te zijn voor zichzelf en zichzelf belangrijk te vinden. Alleen vanuit een goede omgang met zichzelf kan een kind goed zijn voor anderen. Zo kan het zichzelf optimaal ontplooien en ontwikkelen.